biblicky citatBIBLICKÝ CITÁT

Biblický citát na dnešní den
Buď milostiv mně hříšnému. (Lk 18,13)

adresaKONTAKT

P. Mgr. Zdenko Vavro

Spálov 5, 742 37 Spálov

Telefon: +420 730 523 540
E-mail: rkf.spalov@doo.cz
WWW: http://www.farnostspalov.cz/

VEŘEJNÁ SBÍRKA
266149929/0300

Úterní náboženství pro děti

Z důvodu slavení Slavnosti posvěcení chrámů, která se slaví toto úterý, nebude avizované náboženství - na faře - pro děti, které se připravují na první svaté přijímání. Děti budou mít řádnou výuku náboženství ve škole, podle jejich rozvrhu. Děkuji za pochopení.
 

Zvony pro Aleppo

aleppo
Při vědomí, že nemůžeme mnoho učinit lidskými silami, a při hlubokém soucitu se všemi oběťmi nelidských podmínek panujících v bombardovaném Aleppu, Vás prosíme, aby se jako hlas trpících i v našich farnostech v 17 hodin rozezněly zvony a spolu se všemi jste se modlili za bratry a sestry v Aleppu a celé Sýrii. Prosíme, abyste tak učinili po dobu tří dnů od pátku 21. 10. do neděle 23. 10. na znamení Ukřižovaného a Vzkříšeného Krista, jenž trpí ve všech bezbranných a do nelidských podmínek uvržených lidí a který jediný je pevnou oporou naší naděje, že Bůh je silnější než jakékoliv zlo a zvítězí i v tomto bolestném kříži.

Kéž je tento hlas zvonů také připomínkou naší vládě i vládám světa, že nesmí mlčet a musí aktivně jednat, když jsou porušována základní lidská práva a páchány válečné zločiny proti lidskosti.


 

Ocenění pro Ing. Kamilu Ambrožovou

phoca thumb l ocenovani2016 23
V sobotu, 15. 10. se v katedrále v Ostravě při mši svaté uskutečnilo poděkování a ocenění lidem, kteří mají velkou zásluhu na životě Církve v jednotlivých farnostech. Z naší farnosti byla oceněna p. Kamila Ambrožová. Zde je text, kt. byl uveřejněn v katedrále v Ostravě:

Ing. Kamila Ambrožová
Za angažovanost ve farnosti a obětavou pomoc při opravách kostela
Paní Kamila Ambrožová je rodačkou ze Spálova. Ve Spálově také žije, svého času byla ve Spálově místostarostkou, a aktivně podporuje jak život v obci tak dění ve farnosti. Ve farnosti se angažuje jako členka ekonomické rady a jejím přičiněním farnost získala patřičné dotace, které umožnily opravy kostela. Vstřícnost a ochota je také ceněna při spolupráci se stavebním odborem biskupství. Pro kněze ve farnosti je paní Kamila velkou oporou a svou ochotou a obětavostí příkladem pro mnohé farníky i spoluobčany."

Srdečně gratulujeme!
 

Strana 1 z 5