biblicky citatBIBLICKÝ CITÁT

adresaKONTAKT

P. Mgr. Zdenko Vavro

Spálov 5, 742 37 Spálov

Telefon: +420 730 523 540
E-mail: rkf.spalov@doo.cz
WWW: http://www.farnostspalov.cz/

Fatimský den ve Spálově

201307161037 novy knezPočas celého školního roku budeme vždy 13 - tého v měsíci prožívat tzv. fatimský den ve farním kostele ve Spálově. Vždy přede mší svatou se budeme modlit rozjímavý růženec a ve mši svaté zazní promluva o významu modlitby růžence a fatimského poselství pro naší dobu. Na každou mši svatou 13 - tého bude pozván vždy jiný host. První fatimský den se uskuteční v pátek, 13. 9. ve farním kostele ve Spálově.
Program:
od 17. 15. hod. - příležitost ke svátosti smíření
17. 15 hod. - večeřadlo s Pannou Marií s modlitbou růžence
18. 00 hod. mše svatá - celebruje P. Jiří Filipec, farář z Vápenné
po mši svaté - krátké zamyšlení - P. Jiří Filipec

Srdečně vás zveme!