biblicky citatBIBLICKÝ CITÁT

Biblický citát na dnešní den
Těšte můj národ, praví váš Bůh. (Iz 40,1)

adresaKONTAKT

P. Mgr. Zdenko Vavro

Spálov 5, 742 37 Spálov

Telefon: +420 730 523 540
E-mail: rkf.spalov@doo.cz
WWW: http://www.farnostspalov.cz/

VEŘEJNÁ SBÍRKA
266149929/0300

Poutní místo - Maria Stein

Malá a velká pouť u PM ve Skále v roce 2016

Srdečně zveme na slavení malé a velké pouti na poutním místě PM ve Skále - Mariastein.
Malá pouť se uskuteční o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie - 15. 8. Mši svatou v 18. 00 hod. bude slavit P. Zbygniew Czendlik.

Velká pouť se uskuteční 11. 9. v 10. 00 hod. Účast na pouti přislíbil o. George Biju, misionář z Indie.
 

Mariánské soboty u PM ve Skále

Všechny ctitele Panny Marie, ale i všechny lidi dobré vůle zveme na slavení mariánských sobot, které se budou konat v areálu poutního místa Mariastein - Panna Maria ve Skále.
Termíny mariánských sobot v roce 2016:
- 16. 4. v 18. 00 hod.
- 14. 5. v 18. 00 hod.
- 11. 6. v 18. 00 hod.
- 16. 7. v 18. 00 hod.
- 13. 8. v 18. 00 hod
- 17. 9. v 18. 00 hod.

V případě nepříznivého počasí (vytrvalý déšť) se mše svatá bude konat ve farním kostele ve Spálově.

Srdečně zveme!