biblicky citatBIBLICKÝ CITÁT

adresaKONTAKT

P. Mgr. Zdenko Vavro

Spálov 5, 742 37 Spálov

Telefon: +420 730 523 540
E-mail: rkf.spalov@doo.cz
WWW: http://www.farnostspalov.cz/

Zamyšlení biskupa Josefa Nuzíka k druhé adventní neděli

 

Bohoslužby o Vánocích 2018

V sekci "Bohoslužby" naleznete rozpis slavení vánočních svátků a také rozpis příležitostí k předvánoční svátosti smíření.
 

Putování obrazu Svaté rodiny v naší farnosti

putujiciIkona II.

Letos v adventu bychom si rádi v naší farnosti připomněli marné putování Panny Marie a sv. Josefa po Betlémě, jak je známe z Lukášova evangelia. Ježíš se narodil ve chlévě, protože Marie a Josef nenašli nikoho, kdo by je pustil pod svou střechu. Na připomínku této události si po dobu adventní budeme po rodinách posílat obrázek Svaté rodiny. Vyjadřujeme tím ochotu, že u nás by místo našli. Z rodin, které budou mít zájem se zapojit, vytvoříme řetěz. Vybraná rodina večer přinese obraz Svaté rodiny do dalšího domu ve farnosti a tam se všichni společně pomodlí. Obraz pak v domě zůstane do dalšího dne, kdy jej opět přenesou o dům dál. Smyslem je navštívit a přijmout návštěvu, spojit se v modlitbě za rodiny v naší farnosti, uvědomit si, že to podstatné, k čemu směřuje celá doba adventní, by mělo být pozvání Ježíše do našich domovů. Přihlásit se můžete na stolku u varhan ve farním kostele ve Spálově. 
 

Strana 1 z 3