biblicky citatBIBLICKÝ CITÁT

Biblický citát na dnešní den
Poznalo, co vede k pokoji. (Lk 19,42)

adresaKONTAKT

P. Mgr. Zdenko Vavro

Spálov 5, 742 37 Spálov

Telefon: +420 730 523 540
E-mail: rkf.spalov@doo.cz
WWW: http://www.farnostspalov.cz/

Prosba o finanční pomoc pro farnost na Ukrajině

pomoc
Milí přátelé, obrací se na nás řeckokatolický kněz otec Nikanor Vyšniveckyj z ukrajinské farnosti v Dnipru (město s téměř milionem obyvatel). Prosbu nám zprostředkovala slečna Michaela Schindlerová, která na Ukrajině pracuje jako dobrovolnice a s tímto knězem spolupracuje. Řeckokatoličtí věřící v toto městě nemají kostel a jediným místem pro bohoslužby je jeden dvojbyt, který mají v pronájmu a který si provizorně upravili pro sloužení liturgie. V současné době jim majitel dal podmínku, že si byt musí buď kopit, nebo budou muset z něj odejít. Třebaže se věřící na pronájem skládají, na odkoupení bytu prostředky nemají. Proto otec Nikanor poprosil Míšu o zveřejnění prosby o pomoc ve farnostech, které ona zná a také posílá dopis, ve kterém vše vysvětluje. Tento dopis je k dispozici zde k přečtení. Pokud chcete věřícím z této farnosti pomoci, můžete podpořit sbírku, kterou budeme konat za 14 dní na Krista Krále. Michaela Schindlerová odjíždí na Ukrajinu 10. prosince a výtěžek z ní může otci Nikonarovi osobně předat.
 

Tykání učitelům ve škole?

Velice zajímavý článek o tykání, nebo vykání učitelům ve škole, ale i jinde, můžete najít po kliknutí na odkaz: https://www.postoj.sk/28181/tykanie-ucitelom-nie-je-pokrok
 

Čísla účtů farností - opravy

ŘKF Spálov, Dobešov, Véska a Vlkovice oznamuj, že disponuj účtem, kt. je ´možné využít pro finanční dary -  pro opravy kostelů farností. Aby se dokázala identifikovat platba - kterému kostelu jsou finanční prostředky určené a k jakému účelu (opravy), používejte prosím tzv. variabilní symbol.

ŘKF Spálov - číslo účtu: 266149806/0300                                                                   variab. sym.
Spálov Kostel sv. Jakuba Spálov 8011701
  Kostel sv. Vavřince Luboměř 8011702
  Kaple sv. Antonína Klokočůvek 8011703
ŘKF Dobešov - číslo účtu: 239135855/0300
Dobešov kostel sv. Mikuláše 8010401
ŘKF Véska - číslo účtu: 214250451/0300
Véska Kostel Navštívení Panny Marie Véska 8012301
  Kostel Nejsvětější Trojice Kaménka 8012302
  Kaple sv. Jana Nepomuckého Heřmanice 8012303
  Kostel Neposkvrněného Početí Hermánky 8012304
ŘKF Vlkovice - číslo účtu: 214250291/0300
Vlkovice Kostel sv. Mikuláše Vlkovice 8012401
  Kostel sv. Vavřince Dolejší Kunčice 8012402