V sobotu, 30. 5. 2020 se bude ve Vésce, v kostele Navštívení Panny Marie, konat hodová (poutní) mše svatá. Začátek mše svaté je v 18. 00 hod. Mši svatou bude slavit P. Mgr. Sebastian Jarczyk, farní vikář. Srdečně zveme!