Římskokatolická farnost Spálov Vás zve na společné slavení hodové mše svaté ke cti Nejsvětější Trojice - v neděli, 7. 6. 2020. Mše svatá začne v 9. 30 hod. Hodovou mši svatou bude slavit P. Sebastian Jarczyk, farní vikář.