Dekretem otce biskupa Martina byl od 1. 7. 2020 jmenován nový farář farností Spálov, Véska, Vlkovice - P. Bohumil Vícha.

Dekretem otce biskupa Martina byl od 1. 7. 2020 jmenován nový farář farností Spálov, Véska, Vlkovice - P. Bohumil Vícha. Novému knězi vyprošujeme hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie. Věřící farností se s novým farářem mohou setkat v sobotu - 11. 7. a  v neděli - 12. 7. při mších svatých.