Římskokatolická farnost Spálov děkuje zastupitelům obce Luboměř za schválení daru pro opravy kostela sv. Vavřince.   Na opravu kůru jsme dostali darem kulatinu jedle. Dále farnost děkuje za schválení finančního daru z veřejné sbírky pro sanaci zdiva - nové omítky v kostele. Tyto omítky se začnou dělat v týdnu od 20. 4. 2020. V neposlední řadě farnost děkuje všem, kteří podpořili finančně nejenom opravy ale i zálohy na elektrickou energii. Pán Bůh zaplať!!!!