Pomocný biskup Martin David nahrál  tříminutové video poselství, které umístil na sociální síť Facebook. Povzbudil věřící k modlitbě a ke vzájemné lásce a poděkoval za nasazení dobrovolníků.

 „Byla to letos už druhá neděle, kterou jsme prožili v situaci tzv. nouzového stavu. V situaci, ve které je výrazně omezen život společnosti a samozřejmě také život církve, protože mimo jiné nemůžeme na bohoslužby, tak jak jsme zvyklí a jak bychom byli rádi,“ říká v úvodu biskup Martin David.

Zkušenost z uzavření kostelů a přesunutí duchovního života do rodin vede k prohloubení osobní modlitby. „Uprostřed tohoto omezení je život církve zvláštním způsobem prohlouben a to mě naplňuje radostí. Mám radost z toho, že není omezena modlitba, právě naopak. Vím, že se mnoho z vás v těchto dnech velmi intenzivně modlí. Soukromě, v rodinách a za to vám chci moc poděkovat. Také já se připojuji každý večer k té modlitbě za odvrácení epidemie. A o své modlitbě vás ujišťuje také otec biskup František Václav,“ dodává biskup Martin.

Video najdete zde:  

https://www.facebook.com/doo.cz/videos/145539473476056/

zdroj: www.doo.cz