Podpora farností

Moji drazí farníci. Již delší dobu se nemůžeme setkávat tváří v tvář na veřejných bohoslužbách. Prožíváme období, které je zajisté pro nás něčím novým, těžkým, ale i obohacujícím. 

Chci jménem svým, ale i jménem pana kaplana poděkovat za vše, co děláte nejen pro své blízké, ale i pro lidi vzdálené. Děkuji za Vaší pomoc v šití roušek, děkuji za Vaší společnou modlitbu, děkuji za naše vzájemné setkávání se skrze virtuální prostor - při mši svaté a při večerní modlitbě. 

Duchovní život farnosti, pevně věřím, že i přes omezení se pořád obnovuje. Za to Vám patří díky. A chci Vás povzbudit, abychom nezapomínali na společenou modlitbu v rodinách, společné slavení mše svaté pomocí mediálních prostředků. Stále platí ono: kde jsou dva, nebo tři v Ježíšovém jménu, tam je Ježíš uprostřed!

S životem farností souvisí také materiální stránka. A zde Vás chci poprosit o pomoc - i přes nekonání bohoslužeb stále musíme platit měsíční zálohy za elektrickou energii. Včera (1. 4.) jsme  začali v Luboměři opět další etapu pro opravu kůru - demontáž varhan (foto z demontáže naleznete na těchto stránkách).

Snažíme se tedy žít, tak jak to jde, a pokračovat i v opravách. 

Proto Vás prosím, kdo můžete, pomožte a podpořte finančně naše farnosti. Na každý finanční dar vystavíme potvrzení o daru, který může sloužit pro odpočet DPH. 

Čísla účtů jednotlivých farností naleznete zde. 

Chci Vám poděkovat za Vaše otevřené srdce a pochopení. Kéž nám Pán pomůže překonávat všechny těžkosti. 

Žehnám Vás a všem Vaším blízkým.

P. Zdenko