V těchto dnech, kdy celá společnost touží po vzájemné blízkosti, Vás zvu k aktivtě "rozsviťme naší obec a naše domovy" světlem svíce  - kterou postavíme do naších oken.

Již celý týden se skupinka farníků modlí se svými duchovními ve 20. 00 hod. společně modlitbu růžence. K této modlitbě využívají tzv. konferenční hovor - to znamená, že se farníci modlí společně skrze své mobilní telefony. Jelikož je tato aktivita omezená počtěm připojení hovorů na jeden mobil, chci Vás všehny pozvat k aktivitě, kdy ve 20. 00 hod. rozsvítíme svíci a dáme ji našich oken domovů. I tímto způsobem můžeme dát najevo, že i v těchto těžkých chvílích o nás Kristus ví, a že je s námi. Rozsviťme tedy naše srdce ohněm Boží lásky - rozsviťme naše domovy a naše obce světlem Kristovým. Tuto aktivitu chceme konat celou dobu, co se modlíme za překonání pandemie Covid - 19.

Váš P. Zdenko