Ministrantská schůzka pro všechny ministranty se uskuteční v pátek, 6. 3. po večerní mši svaté. Účast všech ministrantů je důležitá!