V neděli - o svátku Božího milosrdenství bude ve farním kostele ve Spálově vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci - při zachování všech hygienických předpisů. Adorace bude možná od 9.00 hod. do 20.00 hod. Adorace eucharistického Krista bude možná přes mříže kostela.