Po celou dobu mimořádné situace, kdy se slaví mše svaté soukromě, budeme uveřejňovat úmysly mší svatých, které za farnost Spálov slaví soukromě o. Sebastian

Neděle 22. 3.: Za + Marii Královou a + rodinu Holíkovou a Královou a Slovákovou

Pondělí 23. 3.: Za + rodinu Františka Šustka a duše v očistci

Středa 25. 3.: Za farníky (slaví o. Zdenko)

Čtvrtek 26. 3.: Za + Ludmilu Královou, rodiče a prarodiče u obou stran a živou rodinu

Pátek 27. 3.: Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání pro rodinu 

Neděle 29. 3.: Za živé a + členy živého růžence