Po celou dobu mimořádné situace, kdy se slaví mše svaté soukromě, budeme uveřejňovat úmysly mší svatých, které za farnost Spálov slaví soukromě o. Sebastian

Čtvrtek - 16. 04. : Na poděkování za 65 let společného života s prosbou o další Boží pomoc a ochranu 

Pátek - 17. 04.: Za + Annu a Františka Zálešákovi a živou rodinu

Neděle - 19. 04.: Za farníky (P. Zdenko)