Bohoslužby

Neděle 19. 1.  

 

2. neděle v mezidobí

 

Luboměř

8. 00

Mše svatá

Spálov

9. 30

Za jednotu křesťanů

Véska

8. 00

Mše svatá

Vlkovice

9. 30

Mše svatá

Pondělí 20. 1.

Spálov

7. 30

Volný úmysl

LDN

14. 00

Mše svatá

Středa 22. 1.

Spálov

16. 30

Adorace

Spálov

17. 00

Volný úmysl

Fara

 

Po mši svaté setkání rodičů a dětí k 1. sv. přijímání

Čtvrtek 23. 1.

Spálov

17. 00

Volný úmysl

Vlkovice

18. 00

Mše svatá

Pátek 24. 1.

Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve

Spálov

17. 30

Adorace

Spálov

18. 00

Volný úmysl

Heřmanice

18. 00

Mše svatá

Sobota 25. 1.

Heřmánky

17. 00

Mše svatá s nedělní platností

Dobešov

17. 00

Mše svatá s nedělní platností

Neděle 26. 1.

 

3. neděle v mezidobí

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

Luboměř

8. 00

Mše svatá

Spálov

9. 30

Za živé a + členy živého růžence

Véska

8. 00

Mše svatá

Vlkovice

9. 30

Mše svatá

 


ŘKF Spálov:

1. Sbírka na potřeby farnosti vynesla celkem 5760 Kč – kostel Spálov a 940 Kč. – kostel Luboměř. Jenom připomínám, že zálohy na elektrickou energii jsou 9000 Kč/měsíc. PBZ za Vaše dary.

2. Jelikož chceme 2. února prožít slavnost přijetí nových ministrantů, prosíme rodiče nových ministrantů o schůzku a to v pondělí, 20. 1. v 18. 00 hod. v kostele ve Spálově.

3. Ve středu se uskuteční další setkání prvokomunikantů s rodiči a to opět na faře -  hned po mši svaté!

4. Příští neděli budeme slavit neděli Božího slova. Tuto neděli chceme zvláště – podle přání papeže Františka prožít s důrazem na význam Božího slova ve společenství Církve, v rodinách atd.…Boží slovo – evangeliář, bude slavnostně instalováno v kostele při nedělní mši svaté.

5. V pátek, po večerní mši svaté bude setkání nové ekonomické rady na faře.

ŘKF Véska:

1. Sbírka z minulé neděle byla 1020 Kč. PBZ za Vaše dary. Naše zálohy na elektrickou energii jsou 2365 Kč.

2. Příští neděli budeme slavit neděli Božího slova. Tuto neděli chceme zvláště – podle přání papeže Františka prožít s důrazem na význam Božího slova ve společenství Církve, v rodinách atd.…Boží slovo – evangeliář, bude slavnostně instalováno v kostele při nedělní mši svaté.

ŘKF Vlkovice

1. Sbírka z minulé neděle byla 1060 Kč. PBZ za Vaše dary.

2. Příští neděli budeme slavit neděli Božího slova. Tuto neděli chceme zvláště – podle přání papeže Františka prožít s důrazem na význam Božího slova ve společenství Církve, v rodinách atd.…Boží slovo – evangeliář, bude slavnostně instalováno v kostele při nedělní mši svaté.

ŘKF Dobešov:

1. Sbírka z minulé neděle byla 1020 Kč. Naše zálohy na elektrickou energii jsou 420 Kč.PBZ za Vaše dary.