Kontakty

P. Bohumil Vícha


Kontakt na kancelář farnosti

E-mail: rkf.spalov@doo.cz

Mobil: 

ID datové schránky: 2rq3jrc


Úřední hodiny

Pondělí: 8.00 – 10.00

Středa: 15.00 – 16.00

  • V případě potřeby zaopatřování volejte kdykoli.
  • Svatby je nutno domlouvat pouze se správcem farnosti
  • Prosíme, abyste své záležitosti (potvrzení o svátostech, hlášení křtu, svateb, propuštění ke svátostem do jiné farnosti a podobně) vyřizovali v úředních hodinách.
  • V případě hlášení pohřbu kontaktujte nejprve pohřební službu, která poté s námi telefonicky domluví termín a následně v úředních hodinách přijďte sepsat náležitosti. Chceme tak z důvodu, že pohřební služba a kněží mohou mít různé termíny obsazené, aniž by o tom vzájemně věděli.

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.